Sədr: Barat Yusubov
Sədr müavini: Xəyyam Eyvazov
Məsul Katib: Fariz Babayev