I NEFROLOJİ VƏ TRANSPLANTOLOJİ KONQRES

12 yanvar 2019 tarixində Azərbaycan transplantalogiyasının 47. Müasir Azərbaycan Transplantalogiyasının 15 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Nefroloqlar Cəmiyyətinin I Nefroloji və Transplantoloji Konqresi keçirilmişdir. KONQRESİDƏ ÇIXIŞ ETMİŞ SPİKERLƏRİN TƏQDİMATLARIVİDEO SUJET I Nefroloji və Transplantoloji KonqresAzərbaycan transplantalogiyasının 47. Müasir Azərbaycan Transplantalogiyasının 15 illiyinə həsr olunan I Nefroloji və Transplantoloji Konqresindən video sujeti təqdim etməkdən məmnuluq duyuruq. Xoş…